У вирішенні завдань благоустрою і комунального обслуговування начальник пунктів пріоритетними є питання поліпшення будівельного проектування,  забезпечення охорони довкілля від забруднення і раціональне використання природних ресурсів. будівництво та експлуатацію житлових кварталів, окремих будинків і споруд,  об'єктів виробничого і культурно-побутового призначення, а також реконструкція та розширення існуючих об'єктів неможливі без інженерної підготовки фахівців будівельного профілю.  Експлуатаційна надійність будівель та споруд значною мірою залежить від функціонування систем водопостачання та каналізації. Без знання проектування, будівництва та експлуатації цих систем неможливо приймати правильні інженерні рішення.

     Мета курсу - вивчити технологічні процеси,  що відбувається у водопровідних і каналізаційних спорудах;  призначення цих споруд; водопровідно-каналізаційне господарство міста;  санітарно-технічне обладнання будинків; питання будівництва, надійної та раціональної експлуатації систем водопостачання і водовідведення.